Бүгд 10 илэрц

 • Өндрийн бүс YL-S325

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Бүсний материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Тэнжээний өргөн:</strong> 45 мм <strong>Даац:</strong> 30 кН (2948.35 кг) <strong>Өнгө:</strong> Хар/улаан <strong>Стандарт:</strong> EN361&ANSI Z359.1 <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүс YL-S327

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Бүсний материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Тэнжээний өргөн:</strong> 45 мм <strong>Даац:</strong> 30 кН (2948.35 кг) <strong>Өнгө:</strong> Хар/шар <strong>Стандарт:</strong> EN361&ANSI Z359.1 <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний олс YL-L614

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Даац:</strong> 30 кН (2948.35 кг) <strong>Диаметр:</strong> 10-12 мм <strong>Стандарт:</strong> EN355 1 углуургатай <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний олс YL-L615

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Даац:</strong> 30 кН (2948.35 кг) <strong>Диаметр:</strong> 12 мм <strong>Стандарт:</strong> EN355 <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний татлага YL-E511

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Стандарт:</strong> EN355 Аюулгүйн хаалт бүхий дэгээ, сэнж, уналт зөөлрүүлэгчтэй. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний татлага YL-E516

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Даац:</strong> 30 кН (2948.35 кг) <strong>Татлагын өргөн:</strong> 45 мм <strong>Татлагын урт (дэгээ, сэнжний хамт): </strong>1.8-2 метр <strong>Стандарт:</strong> EN355, EN354 Аюулгүйн хаалт бүхий 2 дэгээ, сэнж, уналт зөөлрүүлэгчтэй. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний татлага YL-E525

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Даац:</strong> 30 кН (2948.35 кг) <strong>Татлагын өргөн:</strong> 45 мм <strong>Татлагын урт (дэгээ, сэнжний хамт): </strong>1.5-1.8 метр <strong>Стандарт:</strong> EN355, EN354 Аюулгүйн хаалт бүхий 2 дэгээ, сэнж, уналт зөөлрүүлэгчтэй. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний татлага YL-L613

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Стандарт:</strong> EN355 Аюулгүйн хаалт бүхий дэгээ, сэнжтэй. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний уналт зөөлрүүлэгч YL-E500

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Стандарт:</strong> EN355 <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Өндрийн бүсний уналт зөөлрүүлэгч YL-E501

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  <strong>Материал:</strong> 100% полиэстер <strong>Стандарт:</strong> EN355 Аюулгүйн хаалт бүхий дэгээ, сэнжтэй. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/05/harness.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх