Компаний Фэйсбүүк хуудаст зочилно уу. Холбоос →

Техникийн оношлогоо

Автокран төмөр хоолой өргөн туршилт хийж байна.
Д/д Механизмийн ангилал
1 Өөрөө явагч сумт кран 25 тонн хүртэл
50 тонн хүртэл
250 тонн хүртэл
250 тонн дээш
2 Цамхагт кран 5 тонн хүртэл
10 тонн хүртэл
3 Гүүрэн төрлийн кран 10 тонн хүртэл
30 тонн хүртэл
30 тонн дээш
4 Манипуляторт кран
5 Сагстай өргөгч
6 Лифт
7 Барилгын өргүүр
8 Автомашин өргөгч
9 Ачаа оосорлох хэрэгслэл Гинжин тэнжээ
Ган татлага тэнжээ
Нийлэг эдлэл тэнжээ
10 Хөндлөвч
11 Сагс/тавцан/
12 Хавчаар, хайч маягын хэрэгслэл
13 Гар тайль
14 Холбох, хэрэгслэл
15 Уналт сааруулагч, Өндрийн бүс
16 Тусгай зориулалтын хэрэгслэл

Холбоотой Мэдээлэл

Сэтгэгдэл Бичих