Компаний Фэйсбүүк хуудаст зочилно уу. Холбоос →

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

Сургалт явагдаж байна.
Д/д Мэргэжлийн ангилал
1 Краны хяналт хариуцагч
2 Краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагч
3 Краны аюулгүй ажиллагаа хариуцагч
4 Өөрөө явагч сумт кран Авто краны машинч
Гинжит кран машинч
Төмөр замын краны машинч
Хийн дугуйт краны машинч
Цамхагт кран Суурин цамхагт краны машинч
Өөрөө өргөгддөг цамхагт краны машинч
5 Гүүрэн төрлийн кран
Вандан краны машинч
Гүүрэн краны машинч
Вандан краныоператор
Гүүрэн краныоператор
6 Манипуляторт краны оператор
Авто машинтай манипулятор
Хийн дугуйт манипулятор
Гинжит манипулятор
Тусгай тэнхлэг дээрх манипулятор
Богино аралт манипулятор
7
Сагстай өргөгчийн оператор
Сагстай босоо өргөгч
Сагстай шонт өргөгч
Сагстай сумт өргөгч
8 Сэрээт өргөгчийн оператор
9 Сэрээт ачигчын оператор
10 Лифт
Лифтний механикч
Лифтчин
11
Барилгын өргүүр
Ачаа хүн зөөврийн өргүүрийн оператор
Ачааны өргүүрийн оператор
Дүүжинт өргүүрийн оператор /Люлька/
12 Краны оосорлогч-дохиочин
13 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалт
14 Барилгын шат угсрагч
15 Мэргэжлийн давтан сургалт

Холбоотой Мэдээлэл

Сэтгэгдэл Бичих