Компаний Фэйсбүүк хуудаст зочилно уу. Холбоос →

Автокран төмөр хоолой өргөн туршилт хийж байна.

Техникийн оношлогоо

Д/д Механизмийн ангилал 1 Өөрөө явагч сумт кран 25 тонн хүртэл 50 тонн хүртэл 250 тонн хүртэл 250 тонн дээш 2 Цамхагт кран 5 тонн хүртэл 10 тонн хүртэл 3…

Read More icon