Компаний Фэйсбүүк хуудаст зочилно уу. Холбоос →

Хэтийн зорилго

КОМПАНИ УРИА

Монголыг өндөрт өргөнө.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид улс орны бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийн эрин үетэй уялдуулан хэрэглэгч бүрт дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх замаар салбартаа манлайлагч, үндэсний баялаг бүтээгч, үнэ цэнэ чадавх бүхий нэг хамт олон байхад оршино.

АЛСЫН ХАРАА

Дэлхийд тэргүүлэх техник, технологийг эзэмшсэн чадварлаг, мэргэжлийн эерэг хамт олныг бүрдүүлж, шилдэг шийдлийг бид бүтээнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ
  • Чадварлаг, эвсэг хамт олон
  • Бүтээлч, үр дүнтэй багийн сэтгэлгээ
  • Мэргэжлийн аюулгүй ажиллагаа
  • Шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
  • Зарчимч, хариуцлагатай байдал
  • Манлайлагч нийгмийн хариуцлагатай байдал.
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Хүнд механизм ашиглагч байгууллага хамт олонд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сургалт хийж тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа, хяналтын тогтолцоог бие болгох.

Төв, орон нутгийн хэмжээнд барилга замын машин, тоног төхөөрөмжийн стандарт, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулахад мэргэжлийн засвар үйлчилгээ, зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх.

Хэрэгцээт зах зээлд өөрийн баталгаат үйлчилгээ, брэндийг бий болгох замаар тоног, төхөөрөмж, техник хэрэгслэлийн найдвартай ажиллагаа, тасралтгүй байдлыг хангах.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт нөхцлүүдийг түгээн дэлгэрүүлж, олон улсын шинэлэг технологийг эх орондоо нэвтрүүлэх.