Компаний Фэйсбүүк хуудаст зочилно уу. Холбоос →

Хэтийн Зорилго

Кран ашиглагч байгууллага хамт олонд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сургалт хийх замаар тэдгээрийн аюулгүй ажиллагаа, хяналтын тогтолцоог бие болгох.

Төв, орон нутгийн хэмжээнд өргөх машин, тоног төхөөрөмжийн стандарт, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх.

Хэрэгцээт зах зээлд өөрийн баталгаат үйлчилгээ, брэндийг бий болгох замаар тоног, төхөөрөмж, техник хэрэгслэлийн найдвартай ажиллагаа, тасралтгүй байдлыг хангах.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт нөхцлүүдийг түгээн дэлгэрүүлж, олон улсын шинэлэг технологийг эх орондоо нэвтрүүлэх.