Компаний Фэйсбүүк хуудаст зочилно уу. Холбоос →

Стандарт

Монгол улсад мөрдөгдөж буй Өргөх механизмтай холбоотой стандартууд

       1. MNS ISO 11375:2000 54 хБарилгын машин төхөөрөмж. 

           Нэр томьёо ба Тодорхойлолт

        http://estandard.gov.mn/file.php?sid=5501

        2. MNS 1800 : 1973 4 х. Аюулгүйн техник.

            Өргөх краны хамгаалах хэрэгсэл 

        http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=1414

53.020.01 Өргөх тоног төхөөрөмжийн ерөнхий асуудал

 1. MNS ISO 2374:2009 3 х. Ачаа өргөх кран.

     Үндсэн загварын хамгийн их даацын эрэмбэ

  http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4191

 2. MNS ISO 7363:2009 12 х. Кран ба ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

     -техникийн үзүүлэлт ба хүлээлцэх баримт бичиг

 http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4192

 3. MNS ISO 7752-1:2009 3 х. Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

     Удирдлага- Байршил ба  үзүүлэлт 1-р Хэсэг: Ерөнхий зарчим 

 http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4193