Бүгд 6 илэрц

 • Цахилгаан таль – даац 1 тонн

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  CD1 ангиллын ган татлагат цахилгаан таль. Хүчин чадал: 380 вольт, 50 гц. Моторын төрөл: 'P' суурь. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2021/10/1.CATALOGY-Henan-MineKuangshan-Crane-Co-Ltd.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Цахилгаан таль – даац 10 тонн

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  CD1 ангиллын ган татлагат цахилгаан таль. Хүчин чадал: 380 вольт, 50 гц. Моторын төрөл: 'P' суурь. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2021/10/1.CATALOGY-Henan-MineKuangshan-Crane-Co-Ltd.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Цахилгаан таль – даац 15 тонн

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  CD1 ангиллын ган татлагат цахилгаан таль. Хүчин чадал: 380 вольт, 50 гц. Моторын төрөл: 'P' суурь. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2021/10/1.CATALOGY-Henan-MineKuangshan-Crane-Co-Ltd.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Цахилгаан таль – даац 2 тонн

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  CD1 ангиллын ган татлагат цахилгаан таль. Хүчин чадал: 380 вольт, 50 гц. Моторын төрөл: 'P' суурь. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2021/10/1.CATALOGY-Henan-MineKuangshan-Crane-Co-Ltd.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Цахилгаан таль – даац 3 тонн

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  CD1 ангиллын ган татлагат цахилгаан таль. Хүчин чадал: 380 вольт, 50 гц. Моторын төрөл: 'P' суурь. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2021/10/1.CATALOGY-Henan-MineKuangshan-Crane-Co-Ltd.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Цахилгаан таль – даац 5 тонн

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  CD1 ангиллын ган татлагат цахилгаан таль. Хүчин чадал: 380 вольт, 50 гц. Моторын төрөл: 'P' суурь. <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2021/10/1.CATALOGY-Henan-MineKuangshan-Crane-Co-Ltd.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх