Краны түрээсийн үйлчилгээ

ZOOMLION QY25ТН СУМНЫ УРТ 39,2М, НЭМЭЛТ СУМ 8М.

ZOOMLION QY50ТН СУМНЫ УРТ 42М, НЭМЭЛТ СУМ 16М.

GROVE GMK 3055 АВТО КРАН, ДААЦ 55ТН, СУМНЫ УРТ 43М, НЭМЭЛТ СУМ 15М.

GROVE GMK 5130 АВТО КРАН, ДААЦ 130ТН, СУМНЫ УРТ 60М, НЭМЭЛТ СУМ 18М.

DEMAG AC250-1 АВТО КРАН, ДААЦ 250ТН, СУМНЫ УРТ 80М, НЭМЭЛТ СУМ 20М.