Техникийн оношлогоо

 

Д/д

 

Механизмын ангилал

 

 

 

 1.

 

 

Өөрөө явагч сумт кран

 

25 тонн хүртэл

50 тонн хүртэл

                250 тонн хүртэл

               250 тонн дээш

 

 2.

 

Цамхагт кран

                  5 тонн хүртэл

 10 тонн хүртэл

 

 3.

 

Гүүрэн төрлийн кран

 

 10 тонн хүртэл

 30 тонн хүртэл

                 30 тонн дээш

 4.

Манипуляторт кран

 

 5.

Сагстай өргөгч

 

 6.

Лифт

 

 7.

Барилгын өргүүр

 

 8.

Автомашин өргөгч

 

 

 9.

 

Ачаа оосорлох хэрэгслэл

Гинжин тэнжээ

Ган татлага тэнжээ

Нийлэг эдлэл тэнжээ

 10.

Хөндлөвч

 

11.

Сагс/тавцан/

 

12.

Хавчаар, хайч маягын хэрэгслэл

 

13.

Гар тайль

 

14.

Холбох, хэрэгслэл

 

15.

Уналт сааруулагч, Өндрийн бүс,

 

16.

Тусгай зориулалтын хэрэгслэл